Грехопадение человека. Раскраски.

Грехопадение человека. Раскраски. flag_RU_h15  Грехопадение человека. Раскраски.

В саду также жил змей, хитрый и коварный змей. Однажды он подкрался к Еве и сказал: “Если вы съедите плоды с дерева познания, то не умрете. Вы будете все знать и станете такими же мудрыми, как Бог. Бог этого не хочет, поэтому Он и запретил вам рвать эти плоды”.

Ева посмотрела на змея, потом — на дерево. Чем дольше она смотрела, тем больше ей хотелось попробовать плоды. Какие они красивые на вид! И, наверное, вкусны, и тут Ева почувствовала: она хочет стать такой же мудрой, как Бог.

Она осторожно оглянулась, протянула руку, сорвала плод и съела его. Какой же он вкусный!
“Адам, только попробуй!” — и она протянула ему плод. Адам медлил. Он хорошо знал, откуда был сорван плод. Но ему так захотелось попробовать, что он тоже откусил.
Как только они попробовали запретный плод, у них вдруг открылись глаза. Со счастливой жизнью в Едемском саду было покончено. Адаму и Еве стало стыдно, потому что на них не было одежды. Быстро нарвали они больших листьев с дерева и сделали себе одежду.
Когда наступил вечер, Бог, как всегда, гулял по Едемскому саду. Услышав, что Он идет, Адам и Ева испугались. Они спрятались между деревьями рая. “Адам, где ты?” — позвал Бог.

Дрожа от страха, они медлено вышли из-за деревьев. “Мне стало стыдно, что я не одет, поэтому я спрятался”, — сказал Адам.

“Кто тебе это сказал? — спросил Бог. — Не ели ли вы плодов с дерева, с которого Я запретил есть?” Адам очень испугался и ответил: “Жена, которую Ты дал мне, уговорила меня съесть плод!”
Бог строго посмотрел на Еву. “Почему ты это сделала?” — спросил Он. “Змей меня соблазнил!” — ответила Ева.
Бог очень опечалился. Ведь Он так любил Адама и Еву! А они проявили такое непослушание!
Непослушание Богу — это грех. И за это Бог должен был их наказать. Вместо листьев Он сделал людям одежды из звериных шкур
и изгнал их из Едемского сада.

Для людей наступили тяжелые времена. Они стали болеть. Адам должен был теперь много работать, чтобы прокормить себя и свою жену.
Бог навсегда запретил им возвращаться в рай. Адам и Ева не послушались Бога, поэтому наступит день, когда они должны будут умереть.

Download (PDF, Неизвестный)

flag_UA_h15  Гріхопадіння людини. Розмальовки.

У саду також жив змій, хитрий і підступний змій. Одного разу він підкрався до Єви і сказав: “Якщо ви з’їсте плоди з дерева пізнання, то ви не помрете. Ви будете все знати і станете такими ж мудрими, як Бог. Бог цього не хоче, тому Він і заборонив вам зривати ці плоди”.

Єва подивилася на змія, потім – на дерево. Чим довше вона дивилася, тим більше їй хотілося спробувати плоди. Які вони красиві на вигляд! І, напевно, смачні, і тут Єва відчула: вона хоче стати такою ж мудрою, як Бог.

Вона обережно озирнулась, простягнула руку, зірвала плід і з’їла його. Який же він смачний!
“Адам, тільки спробуй!” – І вона простягнула йому плід. Адам зволікав. Він добре знав, звідки був зірваний плід. Але йому так захотілося спробувати, що він теж відкусив.
Як тільки вони спробували заборонений плід, у них раптом відкрилися очі. Зі щасливим життям в Едемському саду було покінчено. Адаму і Єві стало соромно, тому що на них не було одягу. Швидко нарвали вони великих листків з дерева і зробили собі одяг.
Коли настав вечір, Бог, як завжди, гуляв по Едемському саду. Почувши, що Він іде, Адам і Єва злякалися. Вони сховалися між деревами раю. “Адам, де ти?” – Покликав Бог.

Тремтячи від страху, вони поволі вийшли з-за дерев. “Мені стало соромно, що я не одягнений, тому я сховався”, – сказав Адам.

“Хто тобі це сказав? – Запитав Бог. – Чи не їли ви плодів з дерева, з якого Я заборонив їсти?” Адам дуже злякався і відповів: “Дружина, яку Ти дав мені, вмовила мене з’їсти плід!”
Бог суворо подивився на Єву. “Чому ти це зробила?” – Запитав Він. “Змій мене спокусив!” – Відповіла Єва.
Бог дуже засмутився. Адже Він так любив Адама і Єву! А вони проявили такий непослух!
Непослух Богу – це гріх. І за це Бог повинен був їх покарати. Замість листя Він зробив людям одягу з звірячих шкур і вигнав їх з Едемського саду.

Для людей настали важкі часи. Вони стали хворіти. Адам повинен був тепер багато працювати, щоб прогодувати себе і свою дружину.
Бог назавжди заборонив їм повертатися до раю. Адам і Єва не послухалися Бога, тому настане день, коли вони повинні будуть померти.

 

На главную


Получайте свежие статьи прямо себе на почту.


Введите свой E-mail и нажмите на кнопку для подтвержденияОпубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Вы можете оставить комментарий ниже.

Оставить комментарий

.
Рейтинг@Mail.ru Мальчишки и девчонки, а также их родители Каталог Христианских Ресурсов «Светильник»