Рождение Иисуса Христа – Библейские раскраски

rozhdenie-iisusa-hrista flag_RU_h15  Рождение Иисуса Христа

Рождение Иисуса произошло так.

Когда Иосиф услышал, что Мария ждет ребенка, он растерялся. Мария еще не стала его женой, и он не мог понять, кто является отцом ребенка.

Господь послал к Иосифу Своего ангела. Во сне ангел сказал ему: “Не бойся, Иосиф, принять Марию, жену твою. У нее родится Сын от Духа Святого, назовите младенца Иисусом, что значит: “Спаситель”, ибо Иисус спасет людей от грехов”.

Иосиф успокоился. Незадолго до рождения Иисуса он пришел домой озабоченным. Римский правитель, кесарь Август, захотел установить, сколько людей живет под владычеством Рима. Поэтому он повелел провести перепись по всей стране. Все жители должны были идти, каждый в свой город, чтобы там записаться.

Иосиф родился в Иудее, в городе Вифлееме, расположенном в ста шестидесяти километрах от Назарета.

Мария, ожидавшая рождение Сына, и Иосиф были вынуждены отправиться в утомительное путешествие. Они медленно продвигались вперед.

Когда Иосиф и Мария пришли, наконец, в Вифлеем, все места в гостинице были уже заняты. Хозяин посочувствовал им и предложил свой хлев для ночлега. Так получилось, что Сын Божий родился среди животных в яслях.

Событие это не прошло незамеченным. Вскоре пришли первые гости. Пастухи на полях Вифлеема увидели вдруг в ночи яркий свет. Ангел явился им и возвестил радостную весть о рождении Господа.

“Не бойтесь! Ибо сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель. Это — Христос, Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах в яслях!”

Когда пастухи взглянули на небо, они увидели многочисленное воинство ангелов, которые пели: “Слава в вышних Богу, и на земле мир всем людям, любящим Бога!”

Потом свет погас, и ангелы исчезли. Снова наступила тишина, и лишь звезды светили, как прежде.

Пастухи поднялись. “Пойдем в Вифлеем и постараемся разыскать Младенца,” — решили они и отправились в путь, с трудом находя в темноте узкую тропинку.

Затаив дыхание, вошли они в хлев.

И здесь, в яслях, лежал Младенец Иисус, завернутый в теплые пеленки. Все было точно так, как предсказал им ангел. Мария и Иосиф сидели рядом.

Пастухи тихо опустились на колени и поклонились Младенцу. Потом они рассказали Марии и Иосифу, о чем возвестили им ангелы.

Когда пастухи на рассвете возвращались к своим стадам, они, встречая на улицах первых путников, рассказывали им о Благой Вести.

Мария все запомнила и сохранила в своем сердце. Когда наступило время, Мария и Иосиф пошли в храм и понесли туда Младенца, как того требовал иудейский закон.

Они дали Младенцу имя Иисус, как сказал им ангел.

rozhdenie-iisusa-hrista 01   rozhdenie-iisusa-hrista 04   rozhdenie-iisusa-hrista 03   rozhdenie-iisusa-hrista 02

flag_UA_h15  Народження Ісуса Христа

Народження Ісуса відбулося так .

Коли Йосип взнав, що Марія чекає дитину , він розгубився. Марія ще не стала його дружиною , і він не міг зрозуміти , хто є батьком дитини.

Господь послав до Йосипа Свого ангела . У сні ангел сказав йому : “Не бійся , Йосипе, прийняти Марію , дружину свою . У неї народиться Син від Духа Святого , назвіть немовля Ісусом , що значить : ” Спаситель ” , бо Ісус врятує людей від гріхів” .

Йосип заспокоївся. Незадовго до народження Ісуса він прийшов додому стурбованим . Римський правитель , кесар Август , захотів встановити , скільки людей живе під пануванням Риму. Тому він наказав провести перепис по всій країні. Всі жителі повинні були йти , кожен у своє місто , щоб там записатися .

Йосип народився в Юдеї , в місті Віфлеємі , розташованому в ста шістдесяти кілометрах від Назарета.

Марія , що чекала народження Сина , і Йосип були змушені відправитися в обтяжлива подорож. Вони повільно просувалися вперед.

Коли Йосип і Марія прийшли , нарешті , до Віфлеєму , всі місця в готелі були вже зайняті. Господар поспівчував їм і запропонував свій хлів для нічлігу. Так вийшло , що Син Божий народився серед тварин у яслах .

Подія це не пройшла непоміченою. Незабаром прийшли перші гості. Пастухи на полях Вифлеєму побачили раптом в ночі яскраве світло. Ангел з’явився їм і сповістив радісну звістку про народження Господа .

“Не бійтеся ! Бо сьогодні народився вам у місті Давидовому Спаситель. Це – Христос , Господь . І ось вам знак : ви знайдете Дитину сповиту в яслах ! ”

Коли пастухи поглянули на небо , вони побачили численне воїнство ангелів , які співали : “Слава в вишніх Богу , і на землі мир всім людям, що люблять Бога ! ”

Потім світло згасло , і ангели зникли. Знову настала тиша , і лише зірки світили , як раніше.

Пастухи піднялися . “Підемо до Віфлеєму й постараємося розшукати Немовля , ” – вирішили вони і вирушили в дорогу , насилу знаходячи в темряві вузьку стежку.

Затамувавши подих , увійшли вони в хлів.

І тут , в яслах , лежав Немовля Ісус , загорнутий в теплі пелюшки. Все було точно так , як передбачив їм ангел . Марія і Йосип сиділи поруч.

Пастухи тихо опустилися на коліна і вклонилися Немовляті . Потім вони розповіли Марії і Йосипу , про що сповістили їм ангели.

Коли пастухи на світанку поверталися до своїх стад , вони , зустрічаючи на вулицях перших подорожніх , розповідали їм про Доброї Новини .

Марія все запам’ятала і зберегла у своєму серці. Коли настав час , Марія і Йосип пішли в храм і понесли туди Дитину , як того вимагав іудейський закон.

Вони дали Немовляті ім’я Ісус , як сказав їм ангел .


Получайте свежие статьи прямо себе на почту.


Введите свой E-mail и нажмите на кнопку для подтвержденияОпубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Вы можете оставить комментарий ниже.

Оставить комментарий

.
Рейтинг@Mail.ru Мальчишки и девчонки, а также их родители Каталог Христианских Ресурсов «Светильник»