Ковчег Ноя

НОЙ СТРОИТ КОВЧЕГ flag_RU_h15  НОЙ СТРОИТ КОВЧЕГ

Pассказ о пeрвом плaвании на кoрабле

Пpошло много вpемени, и на земле пoявилось немало людей. Нo, к сожалению, oни cтали очень гpешными, и Бoг pешил уничтoжить их пoтопом. Взглянув с нeбес на зeмлю, Бoг увидeл только oдного дoброго чeловека – Ноя. Пoскольку Ной стал Eго другом, Бoг предупpедил его о пoтопе, кoторый Он cобирался наcлать на землю, и приказал Ною пoстроить бoльшой кoрабль -кoвчег. Пpи этом Бoг пoдробно pассказал, кaк его пoстроить.
Кoнечно, гpешники cмеялись Нoя, cтроивший этoт бoльшой кoрабль тaм, гдe не былo никaкой вoды. Нoй, cледуя вcего тoго, чтo пoвелел Гoсподь, пpодолжал cтроительство. Oн вeрил Бoжьему cлову. Нoй был еще и пpоповедником, кoторый pассказывал людям о Бoге и о наказании, которое они дoлжны были пoлучить за cвои греxи.
Через более чем сто лет ковчег наконец был построен . Бог приказал Ною войти в ковчег вместе со своей семьей, которая состояла из восьми душ. Также Бог послал в ковчег животных , птиц и пресмыкающихся, чтобы на земле могли сохраниться все виды живых существ. Когда все они оказались в ковчеге, Бог Сам закрыл дверь.
Через семь дней начался дождь, который лил сорок дней и сорок ночей, будто растворились огромные небесные. Вода заливала всю землю, пока на ней не осталось ни одного сухого клочка и ни одного живого существа.
А между тем высоко над землей плыл ковчег, в котором находился Ной со своей семьей. Прошло много времени, вода наконец начала спадать и ковчег остановился на Араратских горах. Однажды Ной открыл сделанное им окно ковчега и послал от себя голубя. Но она вскоре вернулась, потому что не нашла для себя сухого места. Прошел еще неделю, и Ной снова выпустил голубя. На этот раз она вернулась с оливковым листом в клюве. Это означало, что вода спала и уже росли некоторые деревья! Когда Ной послал голубя в третий раз, она уже более к нему не вернулась. Так Ной узнал, что земля уже высохла.
Бог повелел Ною и его семье выйти из ковчега . Ной был благодарен Богу за то, что Он спас их жизни, построил жертвенник для чествования Бога. Тогда Господь создал на небе великолепную радугу и сказал Ною, что она будет знаком Его обещания больше никогда не уничтожать землю потопом.
Бытие 6 , 7 , 8, 9:1-18
Ной со своим семейством благодарят Бога за свое спасение.

Для родителей:
«Ибо Ты Бог, не то, что несправедливости ! хочет , зло не в Тебе пробовать »( Пс. 5:5 ) .

Вопросы для детей:
1 . Кто приказал Ною построить ковчег?
2 . Кто еще был в ковчеге , кроме Ноя и его семьи?
3 . Почему Бог создал на небе радугу?

kovcheg-noya_pict

flag_UA_h15  НОЙ БУДУЄ КОВЧЕГ

Розповідь про перше плавання на кораблів

Минуло багато часу, і на землі з’явилося чимало людей. Та, на жаль, вони стали дуже грішними, і Бог вирішив знищити їх потопом. Поглянувши з небес на землю, Бог побачив тільки одного доброго чоловіка — Моя. Оскільки Ной став Його другом, Бог попередив його про потоп, який Він збирався наслати на землю, і наказав Ноєві збудувати великий корабель-ковчег. При цьому Бог детально розповів, як його побудувати.
Звичайно, грішники сміялися з Ноя, який будував цей великий корабель там, де не було ніякої води. Але Ной, дотримуючись усього того, що наказав Бог, продовжував будівництво. Він вірив Божому слову. Ной був ще й проповідником, який розповідав людям про Бога і про покарання, яке вони мали отримати за свої гріхи.
Через більше ніж сто років ковчег нарешті було збудовано. Бог наказав Ноєві зайти в ковчег разом зі своєю родиною, яка складалася з восьми душ. Також Бог послав у ковчег тварин, птахів і плазунів, щоб на землі могли зберегтися всі види живих істот. Коли всі вони опинилися в ковчезі, Бог Сам зачинив двері.
Через сім днів почався дощ, який лив сорок днів і сорок ночей, ніби розчинилися величезні небесні розтвори. Вода заливала всю землю, поки на ній не залишилося жодного сухого клаптика і жодної живої істоти.
А тим часом високо над землею плив ковчег, у якому перебував Ной зі своєю родиною. Минуло багато часу, вода нарешті почала спадати і ковчег спинився на Араратських горах. Одного разу Ной відчинив вікно ковчегу і послав від себе голубку. Але вона незабаром повернулася, бо не знайшла для себе сухого місця. Минув іще тиждень, і Ной знову випустив голубку. Цього разу вона повернулася з оливковим листком у дзьобі. Це означало, що вода спала і вже росли деякі дерева! Коли Ной послав голубку втретє, вона вже більш до нього не повернулася. Так Ной дізнався, що земля вже висохла.
Бог повелів Ною і його родині вийти з ковчега. Ной був такий вдячний Богові за те, що Він урятував їхнє життя, що побудував жертовник для вшанування Бога. Тоді Господь утворив на небі чудову веселку і сказав Ною, що вона буде знаком Його обіцянки більше ніколи не знищувати землю потопом.
Буття 6; 7; 8; 9:1-18
Ной зі своєю родиною дякують Богові за своє спасіння.

Для батьків:
«Бо Бог Ти не той, що несправедливості! хоче, зло не буде в Тобі пробувати!» (Пс. 5:5).

Питання для дітей:
1. Хто наказав Ноєві збудувати ковчег?
2. Хто ще був у ковчезі, крім Ноя та його родини?
3. Чому Бог утворив на небі веселку?


Получайте свежие статьи прямо себе на почту.


Введите свой E-mail и нажмите на кнопку для подтвержденияОпубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Вы можете оставить комментарий ниже.

Оставить комментарий

.
Рейтинг@Mail.ru Мальчишки и девчонки, а также их родители Каталог Христианских Ресурсов «Светильник»