Блудный сын. Раскраска.

Блудный сын. Раскраска. flag_RU_h15  Блудный сын

Сын пропавший, нашелся снова.

Иисус хотел , чтобы самоправедные фарисеи поняли , что Бог любит как хороших , так и плохих людей . Поэтому Он рассказал им такую ​​притчу :
« У одного человека было два сына . Как-то младший сын попросил отца отдать причитающуюся ему долю наследства. Поэтому отец разделил имение и дал каждому сыну его долю .
Очень обрадовавшись , что получил богатство , младший сын отправился в далекую страну . Там он безрассудно потратил свои деньги на развлечения с многочисленными друзьями. Но пришло время, и перед ним предстала горькая правда : его деньги закончились. А когда у него не стало денег , его покинули и друзья. Он не доедал, а тут еще и голод наступил в той стране. Теперь юноша превратился в обычного нищего .
Он сумел устроиться у одного крестьянина только свинопасом . Он был так голоден , что рад был бы есть то , что давали свиньям , если бы ему это позволяли .
Наконец парень одумался и сказал себе : « У отца моего даже батраки имеют пищи избыток , а я здесь погибаю от голода ! Пойду к отцу своему и попрошу его быть ко мне милосердным ».
И младший сын отправился домой . Еще когда он был далеко , отец увидел его и побежал ему навстречу. Он обнял своего грязного , оборванного сына и поцеловал его .
– Отец , я согрешил против неба и тебя , – удрученно сказал тот. – И не достоин уже называться сыном твоим . Позволь мне быть хотя бы одним из твоих наемников.
Но отец уже звал своих слуг :
– принесите лучшую лучшую одежду и оденьте его , – приказал он. – Дайте ему на палец кольцо, а на ноги – сандалии. Заколите откормленного теленка и приготовьте все для праздника.
Когда старший сын услышал об этом , то разгневался . Он не хотел участвовать в празднике , устроенном в честь возвращения брата. Тогда отец вышел и стал его просить ,
– Но это несправедливо ! – Обижался старший сын. – Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего , а ты мне и козленка не дал , чтобы я порадовался со своими приятелями. Когда же вернулся этот твой сын , который опозорил всех нас , ты заколол для него лучше теленка!
– Сын мой , все мое – твое ! – Ответил отец. – Нам нужно радоваться , ибо этот твой брат был мертв и ожил , пропадал и нашелся.

Луки 15:11-32

Для родителей:
« Так, говорю вам , бывает радость у Божьих атоллов одном грешнике кающемся » ( Лк. 15:10 ) .

Вопросы для детей :
1 . Куда отправился младший сын , получив свою долю наследства ?
2 . Что сделал отец , увидев младшего сына , который возвращался домой?
3 . Как воспринял это старший брат ?

Блудный сын. Раскраска.   Блудный сын. Раскраска.

flag_UA_h15  БЛУДНИЙ СИН

Син, що пропав, знайшовся знову.

Ісус хотів, щоб самоправедні фарисеї зрозуміли, що Бог любить як хороших, так і поганих людей. Тож Він розповів їм таку притчу:
«В одного чоловіка було два сини. Якось молодший син попросив батька віддати належну йому долю спадщини. Тому батько поділив маєток і дав кожному сину його частку.
Дуже зрадівши, що одержав багатство, молодший син вирушив у далеку країну. Там він нерозважливо витратив свої гроші на розваги з численними друзями. Але настав час, і перед ним постала гірка правда: його гроші закінчились. А коли у нього не стало грошей, його полишили й друзі. Він недоїдав, а тут ще й голод настав у тій країні. Тепер юнак перетворився в звичайнісінького жебрака.
Він зумів улаштуватися в одного селянина лише свинопасом. Він був такий голодний, що радий був би їсти те, що давали свиням, якби йому це дозволяли.
Нарешті хлопець одумався й сказав собі: «У батька мого навіть наймити мають їжі надмір, а я тут гину з голоду! Піду до батька свого та й попрошу його бути до мене милосердним».
І молодший син рушив додому. Ще коли він був далеко, батько побачив його і побіг йому назустріч. Він обняв свого брудного, обірваного сина і поцілував його.
– Батьку, згрішив я проти неба й тебе, — пригнічено сказав той. — І не гідний уже називатися сином твоїм. Дозволь мені бути хоча б одним із твоїх наймитів.
Та батько вже кликав своїх слуг:
• Принесіть негайно найкращий одяг і зодягніть його, – – наказав він. — Дайте йому на палець персня, а на ноги — сандалі. Заколіть відгодоване теля і приготуйте все для свята.
Коли старший син почув про це, то розгнівався. Він не хотів брати участі у святі, влаштованому на честь повернення брата. Тоді батько вийшов і став його просити,
– Але це несправедливо! — ображався старший син. — Я стільки років служу тобі і ніколи наказу твого не порушив, а ти мені й козеняти не дав, щоб я потішився зі своїми приятелями. Коли ж повернувся оцей твій син, який зганьбив усіх нас, ти звелів заколоти для нього найкраще теля!
– Сину мій, все моє — твоє! — відповів батько. — Нам потрібно тішитись, бо цей твій брат був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся.

Луки 15:11-32

Для батьків:
«Так само, кажу вам, радість буває в Божих атолів за одного грішника, який кається» (Лк. 15:10).

Питання для дітей:
1. Куди вирушив молодший син, одержавши свою частку спадщини?
2. Що вчинив батько, побачивши молодшого сина, який повертався додому?
3. Як сприйняв це старший брат?На главную

 

 


Получайте свежие статьи прямо себе на почту.


Введите свой E-mail и нажмите на кнопку для подтвержденияОпубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Вы можете оставить комментарий ниже.

Оставить комментарий

.
Рейтинг@Mail.ru Мальчишки и девчонки, а также их родители Каталог Христианских Ресурсов «Светильник»